شب
روز
Colin Firth

Colin Firth

.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .tmulti .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .tmulti .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{text-align:right;background-color:transparent}.mw-parser-output .tmulti .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .tmulti .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .tmulti .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;text-align:center}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{text-align:center}}
باغ اسرارآمیز (۱۹۸۷)
آپارتمان صفر (۱۹۸۸)
والمونت (۱۹۸۹)
بازی‌ساز (۱۹۹۴)
شکسپیر عاشق (۱۹۹۸)
خاطرات بریجت جونز (۲۰۰۱)
اهمیت جدی بودن (۲۰۰۲)
چیزی که یک دختر می‌خواهد (۲۰۰۳)
در واقع عشق (۲۰۰۳)
دختری با گوشواره مروارید (۲۰۰۳)
تروما (۲۰۰۴)
بریجت جونز: نکته باریک (۲۰۰۴)
ننی مک‌فی (۲۰۰۵)
آخرین سپاه (۲۰۰۷)
سست‌عفاف (۲۰۰۸)
جنوا (۲۰۰۸)
سرود کریسمس (۲۰۰۹)
دوریان گری (۲۰۰۹)
یک مرد مجرد (۲۰۰۹)
استیون (۲۰۱۰)
سخنرانی پادشاه (۲۰۱۰)
بندزن خیاط سرباز جاسوس (۲۰۱۱)
گامبیت (۲۰۱۲)
آرتور نیومن (۲۰۱۲)
مرد راه‌آهن (۲۰۱۳)
قبل از این که بخوابم (۲۰۱۴)
جادو در مهتاب (۲۰۱۴)
کینگزمن: سرویس مخفی (۲۰۱۵)
نابغه (۲۰۱۶)
بچه بریجت جونز (۲۰۱۶)
کینگزمن: محفل طلایی (۲۰۱۷)
ماما میا! دوباره شروع کنیم (۲۰۱۸)

منبع : ویکی پدیا
دانلود فیلم the king's speech

دانلود فیلم the king’s speech

8.0/10
Australia - 2010
مووی باکس
شب
روز